herb
BIP
29.09.2022

Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”

 

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm.

5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

 imię i nazwisko autora (odpowiedni druk w załączniku).

6. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 15 października 2022r.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07.11.2022r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Przewidziane są wyróżnienia.
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

 

30.08.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 godz. 10.00

w sali gimnastycznej

25.08.2022

22.08.2022
UWAGA
W związku z aktualizacją wykazu podręczników do klasy II, III i IV Technikum, informacja o podręcznikach zostanie umieszczona w późniejszym terminie
01.06.2022

 

logo

Warszawa, 30 maja 2022 r.

Informacja prasowa

 

Rafał Brzoska Foundation rozpoczyna nabór do pierwszego konkursu Funduszu Stypendialnego.

 

Rafał Brzoska, znany przedsiębiorca i filantrop, powołał własną fundację, której celem będzie wspieranie młodych utalentowanych ludzi w ich drodze do sukcesu. Swoją misję Fundacja będzie realizowała poprzez programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.

 

Fundusz jest dedykowany wyjątkowej młodzieży z aspiracjami, potencjałem, pomysłami i pierwszymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuka, przedsiębiorczość/działalność społeczna.

 

Podopieczni Funduszu otrzymają indywidualne wsparcie szyte na miarę ich marzeń.

 

Każda osoba, która zdecyduje się aplikować do konkursu stypendialnego będzie oceniana według tych samych kryteriów: zdolności, wizji rozwoju, pozytywnego wpływu na otoczenie oraz sytuacji ekonomicznej rodziny.

 

W konkursie może startować młodzież w przedziale 13 - 24 lata. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022.

 

Wydaje mi się, że kluczowym elementem człowieczeństwa jest wspieranie innych. To, co chciałbym robić poprzez moją Fundację, to pomagać dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin i trudnych środowisk. Pomóc im się otwierać, uczyć, rozwijać oraz dodać odwagi i wskazać kierunek, by spełniali swoje marzenia – mówi Rafał Brzoska, Prezes InPostu. – Wraz z moją żoną Omeną wierzymy, że w edukacji tkwi siła mądrego społeczeństwa, a wiedza i rozwój to wolność , tolerancja i szerokie horyzonty. Dlatego stawiamy na odpowiedzialne pomaganie.

 

Gorąco zachęcamy do przekazywania informacji o naborze do Funduszu Stypendialnego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://rafalbrzoskafoundation.org

 

Rafał Brzoska Foundation

ul. Fryderyka Joliot-Curie 28

02-646 Warszawa

kontakt@rafalbrzoskafoundation.org

 

18.05.2022
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców,
ZAPRASZAMY
na szkolenie dotyczące rekrutacji przeprowadzone w formie on-line w dniu 30 maja 2022 r. od godz. 17:30 przez pracowników firmy Vulcan.
Link do rejestracji na szkolenie jest dostępny tutaj: https://webinariumvulcan.clickmeeting.com/131394744/register
 
02.04.2022
W dniu 01.04.2022 r. na prośbę pracowników "PKP Intercity" S.A. młodzież z ZSL we Wrocławiu tj. uczniowie z klasy III oraz IV TK - Janusz Gołaszewski, Mateusz Jezierny, Rafał Chodorowski, Aleksander Patrzyk, a także uczennica klasy III TK z Zespołu Szkół w Żarowie Małgorzata Pituła pomagali w załadunku darów do wagonu jako pomoc humanitarna dla kolejarzy z Ukrainy.
Ich pomoc okazała się bardzo pomocna i z wielkim sercem młodzież udzielała się w sprawnym załadunku darów dla kolejarzy z Ukrainy. BRAWO.
 
ZdjecieZdjecieZdjecie
01.04.2022

Szanowni Państwo

W związku z prośbami szkół, związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

Zachęcamy do umieszczenia informacji na państwa stronie internetowej (facebook) i poinformowania placówek szkolnych.

Pozdrawiamy.
Grupa Aztekium.pl

25.03.2022

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2032184 osób.