herb
BIP
Konkurs stypendialny
1 czerwca 2022

 

logo

Warszawa, 30 maja 2022 r.

Informacja prasowa

 

RafaÅ‚ Brzoska Foundation rozpoczyna nabór do pierwszego konkursu Funduszu Stypendialnego.

 

RafaÅ‚ Brzoska, znany przedsiÄ™biorca i filantrop, powoÅ‚aÅ‚ wÅ‚asnÄ… fundacjÄ™, której celem bÄ™dzie wspieranie mÅ‚odych utalentowanych ludzi w ich drodze do sukcesu. SwojÄ… misjÄ™ Fundacja bÄ™dzie realizowaÅ‚a poprzez programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.

 

Fundusz jest dedykowany wyjątkowej młodzieży z aspiracjami, potencjałem, pomysłami i pierwszymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuka, przedsiębiorczość/działalność społeczna.

 

Podopieczni Funduszu otrzymają indywidualne wsparcie szyte na miarę ich marzeń.

 

Każda osoba, która zdecyduje siÄ™ aplikować do konkursu stypendialnego bÄ™dzie oceniana wedÅ‚ug tych samych kryteriów: zdolnoÅ›ci, wizji rozwoju, pozytywnego wpÅ‚ywu na otoczenie oraz sytuacji ekonomicznej rodziny.

 

W konkursie może startować młodzież w przedziale 13 - 24 lata. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022.

 

Wydaje mi siÄ™, że kluczowym elementem czÅ‚owieczeÅ„stwa jest wspieranie innych. To, co chciaÅ‚bym robić poprzez mojÄ… FundacjÄ™, to pomagać dzieciom i mÅ‚odzieży z ubogich rodzin i trudnych Å›rodowisk. Pomóc im siÄ™ otwierać, uczyć, rozwijać oraz dodać odwagi i wskazać kierunek, by speÅ‚niali swoje marzenia – mówi RafaÅ‚ Brzoska, Prezes InPostu. – Wraz z mojÄ… żonÄ… OmenÄ… wierzymy, że w edukacji tkwi siÅ‚a mÄ…drego spoÅ‚eczeÅ„stwa, a wiedza i rozwój to wolność , tolerancja i szerokie horyzonty. Dlatego stawiamy na odpowiedzialne pomaganie.

 

GorÄ…co zachÄ™camy do przekazywania informacji o naborze do Funduszu Stypendialnego. SzczegóÅ‚owe informacje znajdÄ… PaÅ„stwo na stronie https://rafalbrzoskafoundation.org

 

Rafał Brzoska Foundation

ul. Fryderyka Joliot-Curie 28

02-646 Warszawa

kontakt@rafalbrzoskafoundation.org

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2074022 osób.