herb
BIP
Konkurs biblioteczny
29 września 2022

Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książkÄ…”

 

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ im. JÄ™drzeja Åšniadeckiego w Å»arowie.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

4. ZdjÄ™cie – odbitka czarno-biaÅ‚a, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm.

5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

 imiÄ™ i nazwisko autora (odpowiedni druk w zaÅ‚Ä…czniku).

6. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 15 października 2022r.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

7. OgÅ‚oszenie wyników konkursu nastÄ…pi 07.11.2022r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Przewidziane sÄ… wyróżnienia.
WrÄ™czenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbÄ™dzie siÄ™ w dniu zakoÅ„czenia roku szkolnego.

8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodÄ™ osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjÄ™ciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogÅ‚yby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2074012 osób.