herb
BIP

Procedury COVID
Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO w ŻAROWIE w związku z COVID-19
Gabinet pielegniarki
ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (GABINET PIELĘGNIARKI)
LUB Z IZOLATORIUM NR 2 (SALA NR 2)
W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻAROWIE
W CZASIE PANDEMII COVID-19
od 1 WRZEŚNIA 2020 r.

W GABINECIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ/IZOLATORIUM NR 2
PRZEBYWA PIELĘGNIARKA/OSOBA UPOWAŹNIONA
PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY I JEDEN UCZEŃ/PRACOWNIK

OBOWIĄZKI UCZNIA/PRACOWNIKA
 noszenie maseczki (nos i usta) /przyłbicy
 dezynfekcja rąk
OBOWIĄZKI PIELĘGNIARKI/OSOBY UPOWAŻNIONEJ
 noszenie maseczki (nos i usta) /przyłbicy, fartucha ochronnego
 dezynfekcja rąk przy każdym uczniu/założenie rękawiczek
 pomiar temperatury termometrem bezdotykowym
 wywiad (gdzie uczeń przebywał podczas ostatnich dwóch tygodni np. wesele, pogrzeb, kościół, impreza towarzyska)
 udzielenie pomocy
 porada wpisana do książki porad ambulatoryjnych i do karty zdrowia ucznia – dotyczy gabinetu profilaktyki zdrowotnej
ZGŁOSZENIE DYREKTOROWI SZKOŁY
 zauważone u ucznia objawy przeziębienia: podwyższona temperatura od 38 0 C, katar, kaszel, duszności, ból mięśni
 umieszczenie podejrzanego o COVID-19 w izolatce (w przypadku jednej osoby /gabinet profilaktyki zdrowotnej, powyżej jednej osoby/ izolatorium nr 2
 powiadomienie telefoniczne rodzica/opiekuna (rodzic/opiekun zabiera ucznia własnym transportem)

PO WIZYCIE PODEJRZANEGO o COVID-19

 wietrzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej/ izolatorium nr 2
 dezynfekcja używanego sprzętu (aparat do mierzenia ciśnienia, termometr, krzesło, kozetka, ławki szkolne)
 utylizacja odzieży ochronnej (fartuch, maseczka, rękawiczki)


GODZINY PRACY
GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻAROWIE
ŚRODA od 7:25 do 15:00
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁIM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W ŻAROWIE W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAOBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2020r .W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻAROWIEW CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z COVID-19
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2071030 osób.