herb
BIP
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi - Historia

Klub powstał 28 listopada 1974 r. przy już nie istniejących Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika". Siedzibą klubu był Klub Zakładowy mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 65. Po upadku zakładu klub zmienił nazwę na Miejski Klub HDK-PCK im. L. Hirszfelda i otrzymał siedzibę przy ulicy Słowiańskiej 16. Założycielami klubu są p. Marian Bryg i Jerzy Hennig. Pierwszym Prezesem klubu został p. Jerzy Hennig i pełnił te funkcję do roku 2005

Obecnie funkcję prezesa pełni p. Czesław Giemza. W roku 2009 dzięki przychylności p. Zygmunta Worsy Starosty Powiatu Świdnickiego i p. Doroty Jasztal Dyrektor Zespołu Szkół w Żarowie klub otrzymał siedzibę w budynku szkoły przy ul. Zamkowej 10. Od dnia otwarcia klubu została nawiązana współpraca, której efekty są zauważane przez lokalne władze i lokalne media. Dzięki tej współpracy organizowane są akcje oddawania krwi w porozumieniu z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Rok 2009 jest rokiem jubileuszowym: 35-lecia istnienia klubu. Przez okres istnienia klubu wielu naszych członków odznaczonych zostało za swoją działalność w ratowaniu ludzkiego życia odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wielu z nas oddało ponad 30 litrów krwi, a rekordziści nawet ponad 60 litrów. Za swoją postawę obywatelską członkowie naszego klubu wyróżnieni zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, Honorowym odznaczeniem Zasłużony Dla Zdrowia Narodu, Kryształowym Sercem, Złotym Krzyżykiem, odznaczeniem resortowym PCK II, III, i IV stopnia, oznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia. Klub został odznaczony najwyższym odznaczeniem w naszej gminie " Złotym Dębem".

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2051855 osób.